Trophies Awarded to Administrator.

 1. 50
  Awarded: Dec 12, 2015

  Thần Post !!!

  Bạn có 3000 bài viết hoặc chủ đề .

 2. 40
  Awarded: Dec 12, 2015

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 3. 20
  Awarded: Dec 12, 2015

  Người nổi tiếng !

  Đăng 1000 bài viết !

 4. 50
  Awarded: Sep 8, 2013

  Tốt bụng !

  Cho người khác 1000 like .

 5. 30
  Awarded: Mar 1, 2013

  TÔI THÍCH NÓ !

  Bạn nhận được 500 lượt thích.

 6. 20
  Awarded: Mar 1, 2013

  Siêu bài post

  Bài viết của bạn đã nhận được 250 lượt thích.

 7. 15
  Awarded: Mar 1, 2013

  Bài viết nổi bật !

  Bài viết của bạn đã thu hút 100 lượt thích.

 8. 10
  Awarded: Mar 1, 2013

  Tôi thích bài viết đó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 9. 2
  Awarded: Mar 1, 2013

  Ai đó thích bạn

  Có một ai đó thích một trong các bài viết của bạn. Hãy gửi bài như thế để biết thêm!

 10. 10
  Awarded: Mar 1, 2013

  Không thể dừng lại !

  Bạn post 100 bài viết

 11. 5
  Awarded: Mar 1, 2013

  Tiếp tục càn quét

  Đăng 30 bài viết

 12. 1
  Awarded: Mar 1, 2013

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một bài viết một nơi nào đó trên trang diễn đàn để nhận được điều này.