Điểm thưởng dành cho Administrator.

 1. 50
  Thưởng vào: 12/12/15

  Thần Post !!!

  Bạn có 3000 bài viết hoặc chủ đề .

 2. 40
  Thưởng vào: 12/12/15

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 3. 20
  Thưởng vào: 12/12/15

  Nghiện @@

  1000 bài Viết ! Ấn Tượng ?

 4. 50
  Thưởng vào: 8/9/13

  Tốt bụng !

  Cho người khác 1000 like .

 5. 30
  Thưởng vào: 1/3/13

  TÔI THÍCH NÓ !

  Bài viết của bạn đã thu hút 500 "Like"

 6. 20
  Thưởng vào: 1/3/13

  Quá nhiều FAN Post

  Bài viết của bạn nhận được 250 " Thích"

 7. 15
  Thưởng vào: 1/3/13

  King like ! Vua " Thích"

  Bài viết của bạn nhận được 100 "Thích"

 8. 10
  Thưởng vào: 1/3/13

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 9. 2
  Thưởng vào: 1/3/13

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 10. 10
  Thưởng vào: 1/3/13

  Không Dừng Lại !!

  Bạn đã post 100 bài viết .Tôi hi vọng bạn sẽ không dừng lại !

 11. 5
  Thưởng vào: 1/3/13

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 12. 1
  Thưởng vào: 1/3/13

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !