Điểm thưởng dành cho contrucstion

 1. 10
  Thưởng vào: 13/10/15

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 2. 5
  Thưởng vào: 10/10/15

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 3. 2
  Thưởng vào: 24/9/15

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 4. 1
  Thưởng vào: 24/9/15

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !