Điểm thưởng dành cho Hồ Hữu Hậu

 1. 10
  Thưởng vào: 17/12/15

  Không Dừng Lại !!

  Bạn đã post 100 bài viết .Tôi hi vọng bạn sẽ không dừng lại !

 2. 20
  Thưởng vào: 6/6/15

  Quá nhiều FAN Post

  Bài viết của bạn nhận được 250 " Thích"

 3. 15
  Thưởng vào: 19/10/14

  King like ! Vua " Thích"

  Bài viết của bạn nhận được 100 "Thích"

 4. 5
  Thưởng vào: 19/8/14

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 5. 10
  Thưởng vào: 7/8/14

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 6. 2
  Thưởng vào: 4/7/14

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 7. 1
  Thưởng vào: 3/7/14

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !