Điểm thưởng dành cho » JenTy «

 1. 20
  Thưởng vào: 17/2/16

  Quá nhiều FAN Post

  Bài viết của bạn nhận được 250 " Thích"

 2. 15
  Thưởng vào: 26/12/15

  King like ! Vua " Thích"

  Bài viết của bạn nhận được 100 "Thích"

 3. 40
  Thưởng vào: 23/12/15

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 4. 20
  Thưởng vào: 23/12/15

  Nghiện @@

  1000 bài Viết ! Ấn Tượng ?

 5. 10
  Thưởng vào: 15/12/15

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 6. 10
  Thưởng vào: 15/12/15

  Không Dừng Lại !!

  Bạn đã post 100 bài viết .Tôi hi vọng bạn sẽ không dừng lại !

 7. 5
  Thưởng vào: 14/12/15

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 8. 2
  Thưởng vào: 11/12/15

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 9. 1
  Thưởng vào: 11/12/15

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !