Điểm thưởng dành cho PHƯƠNG THÚY

 1. 20
  Thưởng vào: 10/4/14

  Quá nhiều FAN Post

  Bài viết của bạn nhận được 250 " Thích"

 2. 40
  Thưởng vào: 14/9/13

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 3. 20
  Thưởng vào: 27/4/13

  Nghiện @@

  1000 bài Viết ! Ấn Tượng ?

 4. 15
  Thưởng vào: 23/2/13

  King like ! Vua " Thích"

  Bài viết của bạn nhận được 100 "Thích"

 5. 10
  Thưởng vào: 23/2/13

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 6. 2
  Thưởng vào: 23/2/13

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 7. 10
  Thưởng vào: 23/2/13

  Không Dừng Lại !!

  Bạn đã post 100 bài viết .Tôi hi vọng bạn sẽ không dừng lại !

 8. 5
  Thưởng vào: 23/2/13

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 9. 1
  Thưởng vào: 23/2/13

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !