Điểm thưởng dành cho tuonglam608

 1. 40
  Thưởng vào: 4/12/15

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 2. 20
  Thưởng vào: 4/12/15

  Nghiện @@

  1000 bài Viết ! Ấn Tượng ?

 3. 30
  Thưởng vào: 21/5/15

  TÔI THÍCH NÓ !

  Bài viết của bạn đã thu hút 500 "Like"

 4. 20
  Thưởng vào: 5/9/14

  Quá nhiều FAN Post

  Bài viết của bạn nhận được 250 " Thích"

 5. 10
  Thưởng vào: 9/7/14

  Không Dừng Lại !!

  Bạn đã post 100 bài viết .Tôi hi vọng bạn sẽ không dừng lại !

 6. 15
  Thưởng vào: 22/11/13

  King like ! Vua " Thích"

  Bài viết của bạn nhận được 100 "Thích"

 7. 5
  Thưởng vào: 28/10/13

  Tiếp tục Camo ....

  30 Bài viết được đăng . Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 8. 10
  Thưởng vào: 11/10/13

  Post Est Like - Chúa "Thích"

  Bài viết của bạn được 25 " Thích"

 9. 2
  Thưởng vào: 26/7/13

  Ai Đó " Thích" Bạn !

  Ai đó "Thích" bài viết của bạn ! Bạn sẽ nhận được danh hiệu này .

 10. 1
  Thưởng vào: 26/7/13

  Bài Viết Đầu Tiên

  Post 1 bài viết lên bất cứ box nào để nhận được danh hiệu này !