[ghost_tuyen] Nhận active by phone win 10,8.1,7 - Office 2016, 2013, 2010

Discussion in 'Phần mềm Desktop & Văn phòng' started by ghost_tuyen, Dec 11, 2015.

 1. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vì một số lý do nào đó mà anh/em chúng ta không thích active Window - Office bằng các công cụ crack, patch đó là chưa kểđến việc crack sẽ tác động đến hệ thống, chỉnh sửa regedit làm cho Window - Office chạy không đúng hiệu suất của chúng, mặt khác nếu active qua KMS thì thời gian sử dụng chỉ tối đa 180 ngày. Do đó hôm nay mình lập topic này để giúp đỡ anh em kích hoạt bản quyền window/office với thời gian vĩnh viễn và có thể update thoải mái
  • Danh sách key Win - Office
  [​IMG]

  Key win 10 Enterprise [MAK Key]
  ND4DX-39KJY-FYWQ9-X6XKT-VCFCF
  C2X4C-NG6KR-JHMPQ-7CKCK-RM48R
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Professional [MAK Key]
  THYN2-8VHR9-CXHWQ-XB2FF-CR4DB
  NXRQM-CXV6P-PBGVJ-293T4-R3KTY
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Enterprise LTSB [MAK Key]
  7YMNV-PG77F-K66KT-KG9VQ-TCQGB
  3NHRD-G794X-CPGY2-RGFKQ-B98WY
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Education [MAK Key]
  Chờ key mới
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Professional [Retail Key]
  WN8YT-W8JX2-TH766-TJ7XQ-Y4G6T
  2382P-NYMTR-D32CY-C24CM-TXXTT
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Education [Retail key]
  NH9B9-92DGY-9KTW4-8MVQW-YP2JB
  XMYDD-HPNTH-TJKCH-8GY8T-9KXRM
  [Test on 23/12/2015]
  Key Win 10 Home [Retail key]
  RKXNK-YHCBB-R4Y43-7HD4D-PYT3V
  82D8N-FRRFR-VQJFR-98B92-YKH36
  [Test on 23/12/2015]
  [​IMG]
  Key Office 2016 Pro plus [Retail key]
  BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H
  R73DM-KND39-FHD4Y-4GJQC-XTPQV
  [Test on 23/12/2015]
  Key Office 2016 Visio Pro [Retail key]
  DNBG7-DQJ6H-7TYDK-BWBPP-6JGMB
  [Test on 23/12/2015]
  [​IMG]

  Key Win 8.1 Professional, Enterprise [MAK key]
  slmgr.vbs -ipk 2QNW8-MBR6J-B73YM-D7QXR-DJY93
  slmgr.vbs -ipk BJVNV-XWW4D-42KT7-239JW-82M93
  slmgr.vbs -ipk C8DNW-RGDKY-TM4RD-PWWYF-4X7QQ
  slmgr.vbs -ipk HRCYB-NHQH6-XXDPQ-9639C-7CC7D
  slmgr.vbs -ipk QN2M7-VCVJQ-Y36FD-T3PHJ-82M93
  slmgr.vbs -ipk TVK7W-ND8YJ-B7D2C-XXFP9-T8Y93
  slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
  slmgr.vbs -ipk VN387-9FYQV-C7JQK-T98MC-9P9HD
  [Test on 30/12/2015]
  Key Win 8 Professional, Enterprise [MAK key]
  slmgr.vbs -ipk 479NR-CQ8FP-M3XT3-V4F2F-FCWX2 91 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk XYV2H-YN7BQ-FWB36-X7KHC-VFPK2 254 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk NF8GX-97D22-34Q23-DDYTM-B4DHC 245 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk FQGDN-KPKFJ-XXDRG-BPGDB-92BQP 143 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk GQWWC-HNPJG-2RQ74-8PYY9-GJCK2 346 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk 8J34N-RV43H-3J8YF-98TRP-PGV3P 144 lượt active online
  slmgr.vbs -ipk BW7FP-69NCP-RDFRJ-XG742-BR9VC
  slmgr.vbs -ipk W3GB8-VGN2H-4BQ2T-7P23C-XTJX2
  slmgr.vbs -ipk M3GKK-RNXFG-8H2V4-23WXB-QJXVC
  slmgr.vbs -ipk 2VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC
  slmgr.vbs -ipk 347VV-NV2K7-8PV7H-BMX8P-P9T7C
  slmgr.vbs -ipk 3C8NR-MFG3P-CBBQM-BJVKC-7CBQP
  slmgr.vbs -ipk 3NRH6-YQCKR-HX6B7-T632Q-XHF92
  slmgr.vbs -ipk 73WBK-N87H7-XVP9F-6YDK7-R88X2
  slmgr.vbs -ipk 823Q3-NRW2W-7BH7M-4MB82-CJ8X2
  slmgr.vbs -ipk 8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
  slmgr.vbs -ipk FJ387-DRN2Q-WY33X-T8XHW-CPKVC
  slmgr.vbs -ipk HHDV2-N6CC9-VP4B6-B4B4B-VQR92
  slmgr.vbs -ipk NP4G2-9KY84-Y3TCG-W8TMR-6Q4DP
  slmgr.vbs -ipk NWH3R-DHY6B-FHFW2-KTKCP-GQ4DP
  slmgr.vbs -ipk V98QN-73BPM-GWT9C-88G8J-PJ8X2
  slmgr.vbs -ipk VQTXN-Y2C69-CV72G-4664B-43G7C
  slmgr.vbs -ipk XMD8K-GFN88-9JQ3P-FGRKF-K4PK2
  [Test on 30/12/2015]
  [​IMG]

  Key Office 2013 Pro plus [MAK key]
  39XX8-2NJDY-YRMGV-3YJ6X-YDTXV
  6N667-BMRDR-T2WMM-2RMQ9-DYF3H
  78N9G-RRHJP-CXB8P-K4GPT-MKJQH
  7BN9Q-HT7YF-DMF2K-JKW9H-9BQ67
  7DMWV-PN6MV-2DTTQ-JQFGF-VMF3H
  BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V
  C73NV-GKMYD-TC2X2-DT7JC-XTKKV
  D2WN8-9HBVX-H3XBT-YRVGJ-CPMG7
  GC288-NVPMT-GWF2M-76228-W42DH
  HRVQK-JNYXX-XPPQV-M3GQF-3C8QH
  J8TH4-NKTXX-WY73W-Y49Y2-JB29V
  K7F82-XNPXG-3BG6C-TV7M4-3C8QH
  M2FCV-2NTW8-MJ4F4-GJQHB-MY29V
  NGKV3-93PXJ-87G6M-K8R9Q-9D43H
  PNT6B-DKH2Q-GW4J2-DDT6T-PDHT7
  PPCN9-2HFCB-42GWQ-7CPBY-2PMG7
  PQN8D-YJWXX-GTKV9-2T8G2-TMQ67
  PXTM9-QNYVX-6G6WC-JH3CD-WQHT7
  T6NC6-M4DFQ-X46XG-6G8GQ-BG7T7
  VYGR7-N32TB-BHGF9-F8G7G-QYF3H
  WTXHN-HQFBK-MDC37-776XJ-MTBG7
  [Test on 29/12/2015]
  Key Office 2013 Visio Pro [MAK key]
  WM9XX-NMDQT-9T646-F8VRP-D67WF
  2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF
  88YWN-84K3Q-QK34X-V26H9-T8YJF
  FQ3N7-DRB2X-MYFCY-RJXV3-PYQ8F
  [Test on 23/12/2015]
  [​IMG]

  Key Win 7 Professional, Enterprise [MAK key]
  W3KYM-BWXG4-M2PDC-V3K36-8QPJK
  D3VM2-Y6Y86-772CP-CYHGP-C4DT9
  MCKKC-MTPMR-J63B3-8FXF8-KTVPB
  D2HVX-WQP48-QHC7K-6X6R2-X6HXX
  6DXPK-KCBW7-3CHHK-4HF28-R7V8H
  HXR6H-GBH83-QYFFQ-HFM9M-787WC
  PRP24-C66WQ-6KH43-83P9M-KRQK8
  FKB8J-T6PJ4-P9WCD-6RJVY-YJ2JF
  2RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F
  3432P-TC2MG-22MMH-2JDWM-DRF9T
  3XD44-T343Q-HKRMM-3CKW7-PY8KB
  6C26R-4GVTR-J2DVH-JT424-Q3FHB
  6MTXR-J8XM4-B22D2-TQMVR-CGJYC
  7M4J4-T84WK-G2MJ4-4344Q-C262K
  BKYCC-38HPV-R6HJH-YJRMG-CWF8F
  C4WM6-JGDHH-6HQM3-RGD9D-PXVFR
  C8XWR-DTDG6-FYHBR-3X69P-CMM62
  CPKV4-7JWMT-W468W-QRR66-KK8Q2
  FKB8J-T6PJ4-P9WCD-6RJVY-YJ2JF
  GHDYM-3GWKH-G472P-YMDQP-V86K7
  J6B3Q-M3CGK-KG8QG-G3G6X-GK9GM
  J7638-TH4G8-M26DM-BVMMY-FGGRT
  J8BCC-HR9KY-4WWX6-BYDYC-6Y89J
  J9HWQ-KMYCH-TRVPQ-9P7RC-HQQJ8
  MFQ2Q-7C8KX-VRWQB-FX26V-7D9DJ
  PVR3C-F7DY6-BQ9VM-TX8XW-PRQK4
  Q8MGF-JFJ67-HRHPP-PJHW7-P8B4W
  TF26K-Q4PTX-VXJKV-DMMW2-32GB3
  VKCHR-V27TG-RX42T-GW77W-8FPJG
  [Test on 29/12/2015]
  Key Win 7 [Retail key]
  Key Win 7 Ultimate
  RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
  Key Win 7 Home premium
  PVWMY-TJ7FH-Q6G8Y-JXW9F-V8RR7
  HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
  Key Win 7 Home basic
  D9Y8H-4HW6B-26GDT-2CVPB-CDB9P
  XDWPF-6Y2JG-M9J4Y-J3WF3-26J4F
  [Test on 23/12/2015]
  [​IMG]

  Key Office 2010 Pro plus [MAK key]
  27CMC-4QK4X-MY6J4-BP8HP-M79R4
  D2TMH-H2CJT-TQ8KJ-97D9Q-9QB6G
  6TMC4-VBQ87-YPKMM-QM7QT-7K3GW
  F92PB-3TY74-93KYV-WX26F-K4TY3
  Q6M7F-23DB7-J2PYJ-Y3CJ9-YYRP9
  TTDXJ-P943F-CBCPP-3PYBR-FG77M
  2K89D-RTVFD-472PT-484GQ-464TR
  2RY42-DTCWC-62WWF-C4FWX-22446
  2T369-KY24V-KGTWP-7HGGC-2FTCH
  39BJ2-X7GHD-DFBTX-B63VF-HYCHX
  4BH9H-RJR8W-QR4FH-YKHXB-MG3MV
  7KD6V-XVV62-3WBP3-VF4GH-FTYPB
  7T8JD-TB4KH-J3QFB-XM2DP-CMGX9
  9H3WV-F83HD-F7CK6-JBBMV-3FBW4
  BCQRM-7JRRG-GRCFJ-2JC9K-7QQF9
  BJD99-FCPB6-W482W-DBWHV-QF6DF
  BWM8C-8WKHY-K2CPX-X79TQ-7MBXW
  C2YMD-874VP-44HX4-3R2FQ-HDFB6
  C69RP-TQRGV-DBYV4-D6HVM-QX937
  CTYBJ-RKK88-M33XF-FMV4Q-WCF2Y
  CYFH3-V8BTM-WJRVM-436M8-949GH
  FJQ4V-WXV7H-JP8MH-MHFTY-BVR69
  GFF36-WF68B-R98MQ-T7F6K-3Y9QH
  HP9TR-M8WMC-QXXM3-WWG7Y-Q4CPV
  J2YRJ-JTGJM-4JXVF-XVYWJ-Y7PPF
  J83FC-JRWGW-7QVPF-MRJ4K-R224K
  KH6XF-MD7FC-XXJP3-XQ8B8-D3T8X
  MC6XY-YXCKQ-RQ74K-B7R6M-VC7WK
  MDGBC-KTYRQ-DHW73-4F6XM-HVRP2
  MR7VD-D9P6K-RXR63-CV6G2-86X27
  P2PCM-77B9H-6QHFR-TJ6TM-TRKRY
  P7T6F-8TX2X-8TGPW-CJVHV-D2BY7
  Q8TB4-32XCG-7Y6WX-6VB77-BXHF3
  TVD6P-MGDMD-9QJQM-K9HJ4-VHPR3
  V3G3Y-MG2PB-MX9Q9-42MYM-GTHC4
  V7YJF-FC4P2-WBCHC-DFDGY-7TTX3
  VR4YX-VMK3K-FG7BQ-2P8QC-HJM9C
  YMVDH-FFCMR-C97CM-G924W-93XQG
  YWQR7-YFHJ8-VJCCH-QCVW9-Q8QK6
  [Test on 29/12/2015]


  Ví dụ: Giúp mình active office 2016 32bit

  Key: slmgr.vbs -ipk 3NRGW-42JWJ-KX479-B92TF-BY33Q
  ID Step 2:
  3950325
  4564243
  4272780
  4239220
  9984665
  0907122
  9285412
  5601650
  8635181


  • Phần mềm check và điền key
  Để thuận tiện trong việc kiểm tra key còn đã bị block hay chưa, hôm nay mình xin chia sẻ phần mềm check key và tựđiền key ngon, bổ, rẻ. Không cần cài đặt
  Link tải: http://www.mediafire.com/download/ofu6cpo4419j65q/MSAct Plus v1.0.5.zip
  Các bạn download về, giải nén và chạy file application và thực hiện các bước sau:
  Bước 1: Chọn phiên bản cần active là window, office 2016, office 2013 hay office 2010 và điền key vào khung.
  Bước 2: nhấn nút như hình
  Bước 3: nếu có dãy số hiện ra ở bước 3 thì key vẫn còn sống và acitve được, bạn gưi lên đây dãy số ở bước 3 rồi mình sẽ gọi điện kích hoạt giúp bạn.
  Nếu bước 3 không hiện dãy số thì key đã bị die, bạn vui lòng thay key mới
  [​IMG]
  Xin chân thành cảm ơn thành viên toantam2006 bên VNZ đã cung cấp key cho bài viết này.

  Xin chú ý: Khuyến khích các anh/em biết active by phone vào topic để chung tay với mình support các bác khác kịp thời hơn. Cảm ơn anh/em.
   
  Last edited: Dec 31, 2015
 2. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Key office 2016 Retail: BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H (test on 12/12/2015)
   
  ღ Thùy Dương ღ and Admin like this.
 3. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Windows 10 Professional Volume Mak
  Key: THYN2-8VHR9-CXHWQ-XB2FF-CR4DB
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===

  Windows 10 Professional Retail
  Key: 2382P-NYMTR-D32CY-C24CM-TXXTT
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  Test on 19/12/2015
   
  ღ Thùy Dương ღ likes this.
 4. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Cập nhật key win 8.1 test on 22/12/2015
   
  Mr.Yellow likes this.
 5. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  - Đã edit bài đăng đẹp hơn
  - Cập nhật key mới.
   
  Mr.Yellow likes this.
 6. Sky™

  Sky™

  Joined:
  Nov 18, 2015
  Messages:
  44
  Likes Received:
  44
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Giúp mình active office 2016 32bit :D

  Key: slmgr.vbs -ipk BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H
  ID Step 2:

  4982942
  6159660
  9106726
  9042186
  2441671
  8209031
  8122630
  1268461
  0216720
   
  Mr.Yellow likes this.
 7. ghost_tuyen

  ghost_tuyen

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  73
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Trả hàng cho bác
  522293
  689270
  014375
  464236
  665520
  296775
  453025
  312380

  Nếu thấy hữu ích, hãy like động viên
   
  Mr.Yellow, Admin and Sky™ like this.
 8. thethanh87

  thethanh87

  Joined:
  Apr 11, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  cậu giúp mình hoạt động office 2016 pro plus retail
  key : BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H
  step 2
  3011605
  7436726
  4764163
  5648161
  0239466
  9636345
  6119651
  2826721
  5936246
  mình cảm ơn rất nhiều
   
  Mr.Yellow likes this.
 9. nxh07

  nxh07

  Joined:
  Jul 8, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Giúp mình actice key office 2016 pro plus retail
  key : BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H

  step 2:

  0075436
  8355872
  8958876
  2519660
  2316830
  5094593
  3211073
  3480383
  4099684

  Cám ơn bạn rất nhiều!!!