iphone

  1. Hoài Vũ

    Nếu từng thay pin iPhone giá 79 USD, Apple trả lại bạn 50 USD

    Trong thông báo mới từ Apple, người dùng iPhone từng thay pin với giá 79 USD có cơ hội nhận lại 50 USD vào cuối tháng 5. Apple đang cung cấp gói thay pin giá 29 USD, nhưng nếu người dùng đã thay trước đó với giá gốc 79 USD, họ có thể nhận lại 50 USD từ "táo khuyết". Nhà sản xuất iPhone đã thông...