itzone.vn

  1. Hoài Vũ

    Giải thưởng 1 tỷ đồng dành cho ai tìm được lỗ hổng dữ liệu mới của Facebook

    ITZONE.VN Chương trình mang tên Data Abuse Bounty mới của Facebook với giá trị tiền thưởng lên tới 40.000 USD dành cho tổ chức hay cá nhân nào tìm được lỗ hỏng dữ liệu vừa được triển khai. Theo chương trình, những lỗ hổng dữ liệu có mức ảnh hưởng trên 10.000 người dùng và được xếp vào dạng "hành...