Download Microsoft Office Professional Plus 2016 (x86x64) V16.0.4639.1000 Feb2018


General Info:-
*OS:- Windows Server/7/8/8.1/10 (x64x86)
* 2.12 GB/1.82 GB
*Original Install File
*Update:- February 2018
*Language:- English

Package:
Microsoft Office Professional Plus 2016
Microsoft Access 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft InfoPath 2016
Microsoft OneDrive for business in 2016
Microsoft OneNote 2016
Microsoft ******* 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Publisher 2016
Skype for business in 2016
Microsoft Word 2016

**********Change log**************
=================================================================
2018/02/06:

Added:
chart2016-kb4011668
excel2016-kb4011684
lync2016-kb4011662
msodll99l2016-kb4011685
onenote2016-kb4011571
osfclient2016-kb4011664
powerpoint2016-kb4011663
project2016-kb4011672
word2016-kb4011681

Removed:
chart2016-kb4011644
excel2016-kb4011627
lync2016-kb4011623
msodll99l2016-kb4011622
onenote2016-kb4011137
osfclient2016-kb4011146
powerpoint2016-kb4011564
project2016-kb4011633
word2016-kb4011643
=================================================================

Thanx to abbodi1406 for updates and Change log

Check Sums:-
Name: en_office_pro_plus_2016_x64_v16.0.4639.1000_feb_2018.iso
Date: 2/7/2018
.12 GB (2,284,781,568 bytes)
--------
SHA-1: b0932409328dca39ed61d4655188c9a2a9009d6e
MD5: e18c093adb5a3a1bf7432fe1a4367e5c
CRC32: ea23b1fa

Name: en_office_pro_plus_2016_x86_v16.0.4639.1000_feb_2018.iso
Date: 2/7/2018
1.82 GB (1,956,184,064 bytes)
--------
SHA-1: 7085b5e9d397ff52662611d507f65761dc8b3e6e
MD5: 03b3d82c8260a6796904bdbbd5804b70
CRC32: 840d2531


Downlaod

https://www.fshare.vn/file/44Y6PSMFZFVU
https://www.fshare.vn/file/Y1XEVYVAG7BP

 
Sửa lần cuối:

Bình luận

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,260
Bài viết
3,285
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc