Source Share code deals đẹp

Developer

System Administrator
System
13/6/13
942
280
63
20
Vietnamese
#1
Code này đã fix gần như sạch đẹp nhé, tiếng việt luôn, nói chung gần như chỉ cần cài vào là sài thôi rất đơn giản.
demo trực tiếp : http://hanghieuonline.net/

cấu hình trong include/configure/db.php

mở file webroot.php trong include/configure/ sửa lại đường dẩn.
VD bạn bỏ code trong thư mục deal thì sửa như sau:
VD: <?php
$value = '/deal';
?>

Tiếp mở .htaccess đổi đường dẩn:

RewriteEngine On
Options +FollowSymLinks
RewriteBase /deal/
Download : Đính kèm
Pass unrar : share365.net
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,279
Bài viết
3,341
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc