Tối ưu hóa RAM trên Ubuntu/Kubuntu

Developer

System Administrator
System
13/6/13
942
280
63
21
Vietnamese
#1
Hiện nay lượng người dùng Linux đặc biệt Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu,...ngày càng tăng. Tuy nhiên sau một thời gian dùng Ubuntu/Kubuntu nhiều người dùng cảm giác máy chạy nặng nề khi mở nhiều ứng dụng nhưng dung lượng RAM thì mới chỉ dùng 50-60%.

Nguyên nhân là do cơ chế phân bố giữa RAM và swap, liên quan đến một hằng số là swappiness, dùng để qui định lượng RAM tối đa có thể chạy khi bắt đầu sử dụng bộ nhớ swap thay thế. Hằng số swappiness có dãy hoạt động 0 đến 100 (%). Công thức tính dung lượng swap dùng chia sẽ với RAM như sau:

Tổng dung lượng RAM / 100 = A, A * hằng số swappiness (ví dụ 10%)

Code:
@AnhDuongTalents:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2002 1840 162 0 15 450
-/+ buffers/cache: 1374 628
Swap: 2001 5 1996

Dung lượng swap sẽ bắt đầu dùng khi 2002(RAM)/100 = 20*10% = 200 (Mb) -> như vậy bộ nhớ swap sẽ được dùng khi RAM còn 200Mb hay khi dung lượng RAM dùng đến ~1802 Mb.

Thông thường thì hằng số swappiness mặc định là 60%. Để kiểm tra hằng số swappiness trên máy bạn dùng dòng lệnh sau

Code:
cat /proc/sys/vm/swappiness
Để thay đổi hằng số swappiness bạn dùng lệnh như sau:
Code:
sudo gedit(kate/pluma/vi) /etc/sysctl.conf
Bạn tìm dòng chữ sau vm.swappiness, nếu không có thì chèn vào cuối file như sau
Code:
vm.swappiness = 20 (% mà bạn muốn)
Sau đó lưu file và khởi động lại máy, bạn dùng lệnh cat /proc/sys/vm/swappiness để kiểm tra lại thông số đã thay đổi chưa.
Hy vọng sẽ giúp các bạn nâng cao hiệu năng của hệ thống.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,292
Bài viết
3,416
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc