Download VirtualBox 5.2.14 Build 123301 Full + Portable


VirtualBox
là một chương trình đặc biệt để tạo các máy tính ảo. Mỗi máy ảo có thể chứa một bộ thiết bị ảo tùy ý và một hệ điều hành riêng biệt. Phạm vi của máy tính ảo rất rộng - từ thực hiện các chức năng để kiểm tra phần mềm để tạo ra toàn bộ mạng dễ dàng mở rộng, phân phối tải và bảo vệ.
Có các phiên bản của VirtualBox, được thiết kế để cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành, bao gồm Windows, Linux, Macintosh và OpenSolaris. Là một hệ điều hành "khách", bất kỳ hệ điều hành nào cũng có thể được sử dụng, bao gồm Windows (NT 4.0, 2000, XP, Máy chủ 2003, Vista, W7), DOS / Windows 3.x, Linux và OpenBSD.
Tính năng chính:

 • VirtualBox có thể được quản lý thông qua giao diện GUI và thông qua dòng lệnh.
 • Để mở rộng các chức năng của chương trình, một SDK đặc biệt được phát triển.
 • Các tham số của các máy ảo được mô tả ở định dạng XML và không phụ thuộc vào máy tính vật lý mà hệ thống đang chạy. Do đó các máy tính ảo của định dạng VirtalBox có thể dễ dàng được chuyển từ máy tính này sang máy tính khác.
 • Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows hoặc Linux trên máy tính "khách", bạn có thể sử dụng các tiện ích đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi giữa các máy tính ảo và vật lý.
 • Để nhanh chóng trao đổi tệp giữa khách và máy tính thực, bạn có thể tạo cái gọi là "Thư mục được chia sẻ" có thể truy cập đồng thời từ cả hai máy này.
 • VirtualBox cho phép bạn kết nối các thiết bị USB với các máy tính ảo, cho phép các máy ảo làm việc trực tiếp với chúng.
 • VirtualBox hỗ trợ đầy đủ Remote Desktop Protocol (RDP). Một máy ảo có thể hoạt động như một máy chủ RDP, cho phép bạn quản lý nó từ xa.

Gói mở rộng thêm các chức năng sau:

 • Thiết bị USB 2.0 (EHCI) ảo; xem phần có tên "Cài đặt USB".
 • Hỗ trợ giao thức máy tính để bàn từ xa VirtualBox (VRDP); xem phần có tên "Hiển thị từ xa (hỗ trợ VRDP)".
 • ROM khởi động Intel PXE có hỗ trợ cho card mạng E1000.
 • Hỗ trợ thử nghiệm cho giao tiếp PCI trên máy chủ Linux; xem phần có tên "PCI passthrough".
 

Bình luận

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,291
Bài viết
3,404
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc