Windows XP Pro SP3 Tích Hợp Update 6/2013 + SATA Drivers | 600 MB

tommy_phan

Thành viên mới
15/6/13
12
0
3
28
#1
Windows XP Pro SP3 Integrated June 2013 + SATA Drivers | 600 MB
Đây là Windows XP Professional SP3 gốc (32-bit) nguyên gốc từ Microsoft. Tích hợp tất cả cập nhật mới nhất tới tháng 6 năm 2013, Internet Explorer 8, Adobe Flash Player 11.7 và Drivers SATA đảm bảo dùng ngon lành trên các laptop đời mới mà không bị lỗi màn hình xanh.
Phiên bản này là tốt nhất bạn có thể tìm thấy trên mạng, bởi vì:
* Không chỉnh sửa hoặc thêm phần mềm.
* Không chương trình và các phần mềm bổ sung.
* Không thay đổi giao diện và giữ nguyên hình nền.
* Không cần serial trong quá trình cài đặt, key đã được chèn vào bộ cài.
* Windows đã được kích hoạt và vượt qua kiểm tra bản quyền của Microsoft.
* Đây là bộ cài gốc của Microsoft trừ cập nhật thêm, IE8, Adobe Flash Player (11,7) và Drivers SATA!
* Windows Messenger, MSN Explorer và Internet Explorer 6 đã được gỡ bỏ.
English:
This is the original Windows XP Professional SP3 (32-bit) ISO from Microsoft. Integrated All updates including June 2013, Internet Explorer 8, Adobe Flash Player 11.7 and SATA drivers.
This release is the best you could find on the net, because:
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* NO serial needed during installation, the key is already inserted.
* Activated and passes Microsoft Windows Genuine validation test.
* It's the original image from Microsoft except added updates, IE8, Adobe Flash Player (11.7) and SATA drivers!
* Windows Messenger, MSN Explorer and Internet Explorer 6 were removed.
:dl:​
Bạn có thể tải 1 trong các link sau:

 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,292
Bài viết
3,416
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc