Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

ad có đó không? cho hỏi tí, sao domain mình xin reg á, sao chưa đc active vậy
và mình cũng không sign in được???
do mình sài mail yahoo hay sao ad
Developer
Developer
Đợi 1 lúc đi bạn, ai cũng phải đợi mà. domain mình reg bên SVIT có cái cả tiếng mới Active. khi nào active mới đc login nhé